ОШ ,,Јошаница” нови пазар

Историјат школе

Osnovna škola „Jošanica“ Lukare osnovana je rešenjem Narodnog odbora Opštine Novi Pazar, rešenje zavedeno pod brojem 15272/1 od 17. septembra 1962.godine. Škola je osnovana pod nazivom Centralna osnovna škola Lukare, sa izdvojenim odeljenjima u Bajevici, Žunjeviću, Grubetiću, Kruševu i Kominju. Dana 06.12.1978. godine, Škola menja naziv, odnosno vrši se upis konstatacije Centralna osnovna škola „Šaban Koč“ Lukare. Treća promena naziva Škole izvršena je tako što je naziv Osnovna škola „Šaban Koč“ Lukare brisan, a izvršen upis Osnovna škola „Jošanica“ Lukare. Upis promene naziva Škole izvršio je Okružni privredni sud u Kraljevu, dana 28.10.1993.godine.

Osnovna škola „Jošanica“ Lukare upisana je u registar uložaka od strane Trgovinskog suda u Kraljevu, i to: registarski uložak 5-217-00, krul 5. Upis izvršen na osnovu rešenja broj 2213/02 od 29.11.2002.godine Trgovinskog suda u Kraljevu.

Osnovna škola „Jošanica“ Lukare radi na principu centralne (matične) škole u Lukarima i pet izdvojenih odeljenja.

P R E G L E D  U P R A V N E  I  R U K O V O D E Ć E  S T R U K T U R E

 

Direktor Osnovne škole “Jošanica” Lukare je Nazim Suljić, koji poseduje visoko obrazovanje i stečeni stručni naziv: professor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu.

Organ upravljanja u Školi je Privremeni školski odbor imenovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, broj rešenja 119-01-00101/2014-07/221/1, od 10.06.2014.godina.

 

MATIČNA ŠKOLA U LUKARIMA:

Obrazovno vaspitni rad se ostvaruje od prvog do osmog razreda, na bosanskom jeziku.

U Matičnoj školi “Jošanica” Lukare, nastavu pohađaju učenici sa naseljenih mesta: Lukare (i zaseocima Goražda, Veliko i Malo Lukare, Mekinje, Jež), i Lukarsko Goševo (i zaseocima Gornje i Donje Goševo, Gornja Jošanica, Jelačiće, Znuša, Barkovo), Kruševački Most, Jukovača, Bajevica.

Od petog do osmog razreda nastavu u matičnoj školi u Lukarima pohađaju učenici sa područja Izdvojenih odeljenja u Kruševu, Vrbasiću, Grubetiću i Žunjeviću.

IZDVOJENO ODELJENJE U KOMINJU:

Obrazovno vaspitni rad se ostvaruje od prvog do osmog razreda, na srpskom jeziku ( od prvog do četvrtog razreda), i na bosanskom jeziku od petog do osmog razreda.

U Izdvojenom odeljenju Kominje nastavu pohađaju učenici sa naseljenih mesta: Kominje, Kožlje (i zaseocima Golo Brdo, Zaluže, Kneževiće, Maljevce, Murovce), Žuče.

IZDVOJENO ODELJENJE KRUŠEVO

Obrazovno vaspitni rad se ostvaruje od prvog do četvrtog razreda na srpskom jeziku.

U Izdvojenom odeljenju Kruševo nastavu pohađaju učenici sa naseljenih mesta: Kruševo (i zaseocima Vučkoviće, Janičare, Osoje, Špate, Štedim) i Čašić Dolac.

IZDVOJENO ODELJENJE GRUBETIĆE

Obrazovno vaspitni rad se ostvaruje od prvog do četvrtog razreda na srpskom jeziku.

U Izdvojenom odeljenju Grubetiće nastavu pohađaju učenici sa naseljenih mesta: Vitkoviće (i zaseoci Vranoviće, Tabalije), Vojkoviće (i zaseoci Batre, Grebenovci, Šljivnje), Grubetiće (i zaseoci Belanska, Krčmare, Otes), Dragočevo (i zaseok Dedilovo) .

IZDVOJENO ODELJENJE ŽUNJEVIĆE

Obrazovno vaspitni rad se ostvaruje od prvog do četvrtog razreda na srpskom jeziku.

U Izdvojenom odeljenju Žunjeviće nastavu pohađaju učenici sa naseljenih mesta: Žunjeviće (i zaseoci Amziće, Andrijaš, Vojsaliće, Žunjsko brdo, Trnje, Cvrnje, Šalinovice).

IZDVOJENO ODELJENJE VRBASIĆE

Obrazovno vaspitni rad se ostvaruje od prvog do četvrtog razreda na srpskom jeziku.

U Izdvojenom odeljenju Vrbasiće nastavu pohađaju učenici sa naseljenih mesta: Vrbasiće.