ОШ јошаница, нови пазар

Подручне школе

Основна школа “Јошаница” Лукаре обухвата децу са веома широког подручја месних заједница: Лукаре, Комиње и Грубетиће. Матична школа Лукаре обухвата ученике из села: Гошево, Јошаница, Знуша, Барково, Шпате, Мужевци, Јаничаре. По завршетку четвртог разреда ову школу похађају ученици из издвојених одељења: Крушево, Жуњевиће, Грубетиће и једног дела Врбасића.

ОШ јошаница, нови пазар

Izdvojeno odeljenje Kominje

Обухвата ученике из села: Комиње, Кожље, Жуче, Маљевци, Вучковиће, Цврње, Муровци, Брезовица, Кнежевиће и Голо Брдо.

ОШ јошаница, нови пазар

Издвојено оделељење Крушево

Обухвата ученике из села: Крушево, Горанџа, Јаничаре, Штедим и Чашић Долац.

ОШ јошаница, нови пазар

Издвојено одељење Грубетиће

Обухвата ученике из села: Грубетића, Дедилова, Драгочева, Крчмара, Отеса, Батака, Шљивња, Војковића и Беланске.

ОШ јошаница, нови пазар

Издвојено одељење Врбасиће

Обухвата ученике из села: Врбасића, Великих и Малих Лукара, Гомјих Мекиња, Жирачког Долца и дела Горанџе.

ОШ јошаница, нови пазар

Издвојено одељење
Жуњевиће

У Издвојеном одељењу Жуњевиће наставу похађају ученици са насељених места: Жуњевиће (и засеоци Амзиће, Андријаш, Војсалиће, Жуњско брдо, Трње, Цврње, Шалиновице).