Назим Суљић

Директор

др Укић Нихад

секретар школе

Шаћировић Нермин

помоћник директора

Шкријељ Белкиса

педагог школе

Факовић Бисера

психолог

Аљовић Сибела

шеф рачуноводства

Енес Рашљанин

референт за финансијко-рачуноводствене послове

Хајдарпашић Сулејман

библиотекар